PODZIAŁ MIĘSA

W zależności od sposobu obróbki wstępnej i formowania porcji do obróbki ter­micznej, można podzielić mięso do smażenia na dwie grupy: mięso bite i mięso mielone. Z mięsa bitego przyrządza się kotlety, sznycle, befsztyki, rumsztyki, medaliony, filety, steki i bryzole. Ze schabu oraz górki w pierwszej kolejności odcina się kość kręgo­słupa i kości żebrowe, pozostawiając jedynie małe kostki długości 4 cm. Kotlety zbija się tłuczkiem zwilżonym wodą, a następnie za pomocą noża i dłoni formuje, nadając im kształt owalny, przy czym dłuższa oś kotleta powinna przebiegać prostopadle do kości że­browej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Jestem Mateusz i zapraszam Cię do lektury moich wpisów! Znajdziesz tu wiele ciekawostek i informacji odnośnie kuchni 🙂